Pedagogisch beleidsplan

Het beleidsplan geeft aan wat u in grote lijnen van het kinderdagverblijf kunt verwachten. Het is belangrijk om te weten hoe binnen Kinderdagverblijf Okiedokie gedacht wordt over opvoeden en andere zaken die te maken hebben met de opvang van uw kind(eren).

Een beleidsplan is nooit "af". Nieuwe ervaringen en inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en de begeleiding daarin zijn voor medewerkers en de oudercommissie reden om voortdurend dit beleidsplan kritisch te bekijken en indien nodig aan te passen.


Kinderopvang waarbij kinderen contact hebben met dieren biedt veel voordelen. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een huisdier kinderen weerbaarder maakt en psychische klachten kan voorkomen, dit komt voornamelijk door het gevoel van sociale ondersteuning, een levend wezen waaraan je verhalen kunt vertellen; een onvoorwaardelijke vriend!

Dieren beïnvloeden ook de sociale ontwikkeling van kinderen: zij bieden gespreksstof en kinderen zoeken sneller toenadering als er een dier bij betrokken is, omdat een dier niet oordeelt.

Bij de verbouwing is rekening gehouden met alle landelijk gestelde veiligheidsaspecten en inrichtingseisen waaraan een kinderdagverblijf moet voldoen.

kippen-buiten.JPG

kleinschalige groene kinderopvang