Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep van minimaal 3 enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Een oudercommissie adviseert Kinderdagverblijf Okiedokie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van Okiedokie behandeld en worden adviezen geformuleerd. 

Naast deze wettelijke taken ondersteunt de oudercommissie Kinderdagverblijf Okiedokie bij speciale activiteiten.  Voorbeelden hiervan zijn het bezoek aan de kinderboerderij en de lampionnenoptocht.

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op via oc.okiedokie@gmail.com

kleinschalige groene kinderopvang